ΑΣΔΑΕισάγετε την αναζήτησή σας και πατήστε 'Εκτέλεση':
 
Κάντε κλικ εδώ, για Αναζήτηση με χρήση του μέσω του ΑΣΔΑ.